fbpx
Aktuálně

V klidném prostředí Rezidence v Parku najdete luxusně zařízený wellness s jedinečným designem a inovativní technologií.

 

Rezervujte si wellness

Rezervujte si apartmán

 

Rezervaci ubytování můžete provést také

na tel.: 735 107 177

nebo  e-mailem: info@spadobris.cz.

 

 

 

všeobecné obchodní podmínky a návštěvní řád

Návštěvní řád

Návštěvní řád

 

Tento návštěvní řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochrany zdraví a bezpečnosti návštěvníků areálu a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován. Návštěvník je povinen dbát pokynů obsluhy nebo personálu. Dětem mladších 10-ti let je přístup do sauny povolen jen s doprovodem osoby starší 18-ti let. Návštěva wellness je doporučena především zdravým osobám. Každý návštěvník ji podniká na vlastní odpovědnost. Správný postup při saunování je uveden v saunařském desateru.

 

Práva a povinnosti návštěvníků

 • Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení wellness a při svém jednání dbát o bezpečnost vlastní i ostatních.
 • Každý návštěvník je povinen se umýt mýdlem a řádně osprchovat před vstupem do wellness.
 • Návštěvníci vstupují do potírny bez plavek v prostěradle – k dispozici v prostoru wellness. Z hygienických důvodů se při sezení na lavicích potíren a lehátkách odpočívárny používá k podložení celého těla prostěradlo nebo suchý ručník.
 • Každý návštěvník je povinen upozornit personál na případné nedostatky nebo porušování návštěvního řádu.
 • Z wellness bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán každý návštěvník, který bude porušovat ustanovení tohoto návštěvního řádu .

Ve wellness je zakázáno

 • Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
 • Rušit klid ostatních návštěvníků.
 • Znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků apod.
 • Vnášet vlastní potraviny a nápoje.
 • Kouřit, manipulovat s ohněm a požívat ve velké míře alkoholické nápoje.
 • Manipulovat se zařízením a vybavením.
 • Pohybovat se v prostoru wellness v obuvi.

Do wellness a dalších prostor je zakázán přístup:

 • Osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo jinými přenosnými nemocemi.
 • Osobám nacházející se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácností, v nichž se vyskytla přenosná nemoc.
 • Osobám pod vlivem alkoholu nebo drog.

 

Do wellness a dalších prostor se důrazně nedoporučuje přístup těhotným ženám a osobám, pro které by mohl být pobyt v tomto prostředí rizikový.

Reklamační a storno podmínky 

Storno poplatky při zrušení pobytu:

 • Zrušení zdarma 7 dní před příjezdem
 • 30 % z ceny rezervace při zrušení pobytu méně než 7 dní před příjezdem
  • (pro rezervace s příjezdem od 31. 8. 2020 do 31. 8. 2025)
 • 50 % z ceny rezervace při zrušení pobytu méně než 3 dny před příjezdem
  • (pro rezervace s příjezdem od 31. 8. 2020 do 31. 8. 2025)
 • 100 % z ceny rezervace při zrušení pobytu méně než 1 den před příjezdem
  • (pro rezervace s příjezdem od 31. 8. 2020 do 31. 8. 2025)
 

Všeobecné Obchodní a Storno podmínky

 • Při potvrzení rezervace recepcí  (Ubytovatel) je rezervace závazná/platná a jsou pro ní platné Storno podmínky.
 • Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb a ostatních služeb učiněné mezi objednatelem ubytovacích služeb a ubytovatelem (provozovna: IČO  se sídlem firmy)
 • Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky
 • Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.
 • Při zrušení rezervace objednatelem méně než 7 dní před příjezdem nebo nepřijetí je účtován Storno poplatek 100% z celkové ceny.
 • Storno poplatek je hrazen objednatelem na základě faktury zaslané emailem recepcí  objednavateli se splatností 7 dní, nedohodnou-li se ubytovatel a objednavatel jinak.
 • V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu a služeb bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.
 • V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.
 • Může být kdykoliv po vytvoření rezervace vyžadována záloha ve výši 50 % z ceny rezervace nebo celkové doplacení 100% ceny rezervace. 
 • Platba zbývající částky za ubytování je možno provést hotově nebo platební kartou při příjezdu na recepci
 • Možnost vystavení faktury za ubytování předem. Zašlete nám prosím fakturační údaje na email.

Saunařské desatero

 • Před vstupem v šatně odložte veškerý oděv, prádlo, obuv a ozdoby (šperky, hodinky a jiné), vezměte si ručník, prostěradlo. Cennosti uložte do bezpečnostní schránky.
 • V očistných sprchách se důkladně omyjte mýdlem, osprchujte se teplou vodou a před vstupem do prohřívárny se osušte.
 • Při první návštěvě prohřívárny si sedněte nebo lehněte na vlastní prostěradlo, které umístěte pod celé své tělo včetně chodidel. Optimální teplota je 75°C (cca 1m nad podlahou). Při pocení je třeba masírovat pokožku rukama nebo vlastním kartáčem.
 • Po odchodu z prohřívárny (doba pobytu optimálně 12-15 min) si teplou vodou osprchujte celé tělo a až poté se jděte ochladit. K ochlazení můžete použít sprchu, džber, ledovou tříšť.
 • Před dalším vstupem do prohřívárny se osušte a lehněte si na vyšší lavici. Vyšším teplotám je lépe vystavovat končetiny než hlavu.
 • Střídání prohřátí a ochlazení se obvykle opakuje 3x. Malé děti by se měly saunovat na nejnižší lavici po kratší dobu (cca 8 min). Po posledním prohřátí a ochlazení se osprchujte vlažnou vodou a omyjte vlasy šamponem.
 • Do odpočívárny vstupujte po dostatečném ochlazení, na lehátku se přikryjte a odpočívejte. Dopřejte klid sobě, ale i ostatním.
 • Vypocené tekutiny doplňujte minerálními vodami a ovocnými šťávami. Měli byste doplnit stejné množství vody, které jste vypotili. Při dodržení zásad je to asi 1,5 l vody. Také doplňte soli, vitamín C a další.
 • Po sauně vynechte intenzivní tělesnou námahu. Vhodná je chůze pěšky k domovu. Vysušenou pokožku je dobré ošetřit krémem. Pokud následuje nerušený spánek, je skvělý pocit ze saunování zaručen.